Om Bent Okholm

Om forfatteren bag bogen

Mit navn er Bent Okholm og dette er min fortælling om frimureri i Danmark. Den er tilegnet såvel læsere, der i forvejen kender til emnet som dem, der gerne vil have stillet deres nysgerrighed. Formålet er at udbrede kendskabet til og nedbryde fordomme om frimureri. Til støtte for den læser, som ikke i forvejen er bekendt med emnet, er der en ordliste bag i bogen.

I første del forklares hvad frimureri er, dets relationer til omgivelser og religion, dets værdigrundlag samt nogle vigtige begreber. Læseren introduceres til min vej ind i frimureriet og min baggrund. Endvidere omtales nogle systemer, det er værd at kende samt relevante frimurerorganisationer i Danmark.

I anden del behandles frimureriets udvikling i Danmark med vægt på det der er sket i perioden fra 1960 og de følgende 60 år. En periode med vigtige beslutninger, der trækker tråde til det internationale frimurersamfund. I forløbet stiftes bekendtskab med en person som skulle blive til stor gevinst for udviklingen af det blå frimureri i Lauget1. Senere skulle det vise sig, at han ikke var den han udgav sig for, men blev afsløret som en fupmager med en broget baggrund. Afsløringen førte en række utilsigtede konsekvenser med sig. Fra at være fyldt af frimureriets gode værdier fik man pludselig indsigt i, hvad der kan ske, når personer tildeles magt, som de ikke evner at håndtere.

Mange medlemmer har gennem tiden stillet spørgsmål til, og endnu flere har et drypvis billede af det, der skete i tiden omkring 2006. Selv sad jeg i ”orkanens øje”. Hele forløbet vidner om forhold, der samlet set ikke er forenelige med de frimureriske værdier. Betragt dette som et bidrag til indblik i en verden, som indeholder meget godt, men som også er afhængig af de mennesker, det består af. På sigt kan det blive et spørgsmål om afvikling eller udvikling af frimureriet i Danmark. Derfor er det meget vigtigt, hvilken strategi og ledelsesmetode der vælges. Det er mit håb, at dette bidrag inspirerer til nødvendige reformer.

Scroll til toppen